مبانی اصلی در درمان با نیش زنبور عسل

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

1. باید قبل از استفاده نیش، فرد آزمایش شود که حساسیتی نسبت به سم آن نداشته ‌باشد.
2. مقاومت بدن در برابر یک تا پنجاه نیش در روز به مدت یک تا شصت روز (از کم به زیاد) اندازه گرفته ‌شود.
3. نوع مصرف غذایی در طول درمان با نیش بسیار مهم است.
4. پر بودن کیسه زهر، زمان نیش‌زدن، منطقه زندگی زنبور عسل و گرده خاص هر منطقه بر نوع زهر و قدرت آن تأثیر بسزایی دارد.
4. باید به تعداد نیش، زمان گزش، محل نیش و قدرت فرد نیش‌زده‌شده توجه ‌شود.
5. زنبور عامل نیش را درون شیشه‌ای بگذارید و پس از پایان کار رهایش کنید.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن