مبانی درمان با گرده گل و تهیه گرده گل مناسب

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

1. باید کلنی زنبور عسل در شرایط مناسب قرار گیرد؛ مثلاً اسپانیا تمامی گرده‌های کشور خود را جمع‌آوری و مخلوطی از آن را وارد بازار می‌نماید.
2. برای تبخیر رطوبت گرده ‌از دمای 37 درجه به پایین استفاده ‌شود.
3. باید گرده گل دور از اشعه خورشید و در مکان خشک نگهداری ‌شود. در آب‌و‌هوای گرم و خشک ده روز و در آب‌و‌هوای گرم و مرطوب دو روز بیرون یخچال و همچنین در آب‌و‌هوای سرد و خشک دو ماه و آب‌و‌هوای سرد و مرطوب بیست روز داخل یخچال نگهداری شود. گرده گل در فریزر به مدت دو سال ماندگاری خواهد ‌داشت.
4. برای مصرف گرده گل در بیماران باید از حساسیت نداشتن بیمار به گرده گل مطمئن شد. در‌ صورت وجود حساسیت به گرده گل بهتر است مصرف آن متوقف ‌شود یا همراه با آن باید از عسل‌های عصاره‌ای ضد‌حساسیت استفاده ‌شود.
5. ‌مقدار مصرف گرده گل در روز بیشتر از سی گرم نباشد. بهتر است هر دو هفته یک تا دو روز مصرف گرده گل متوقف‌ شود.
6. جویدن بهترین شکل مصرف گرده‌ گل است. همچنین گرده‌ گل همراه با آب، مخلوط در آب و یا مخلوط با عسل مصرف‌ می‌شود.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن