شفابخش‌ها، غذابخش‌ها، ضرربخش‌ها

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

🌺 در یک سخن با نگاهی بسیار عمیق به آیات الهی در ادیان مختلف و فطرت انسانی و تجربه و پژوهش
درمیابیم تمامی آنچه را که انسان مصرف مینماید بر سه قسم تقسیم شده است:
1) شفابخشها (آب شیر آبمیوه ها عسل)
2) غذابخشها (تمامی غذاهایی که به انسان ضرر نمی بخشد حال سودمند باشد و یا نباشد)
3) ضرربخشها (تمامی غذاهایی که مصرفش برای انسان ضرر دارد)

🔹برای هر انسانی مصرف غذابخشها بتنهایی میتواندشفا و بدون عوارض جانبی باشد. درحالیکه مصرف غذابخشها برای بعضی از بیماران عوارض خاصی را بدنبال دارد. میتوان این دسته از غذا بخشهایی که ضرر مصرفشان برای بیماری بیش از نفع مصرفش است را
برای آن بیمار ازجمله ضرربخشها برای او نامید.

📌پس انسان بطور کلی باید به آنچه که برای مصرف خوراکی و یا نوشیدنی برمیگزیند دقت نگاه کند. بهترینشان را برای سلامتی خود انتخاب و به اندازه لازم در وقتهایی که بهتر است مصرف شود مصرف نماید.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن