عسل شقایق

دسته بندی: عصاره گیری گیاهان با عسل

1 حجم عسل همراه 1 حجم آب گیاه شقایق به‌طریقه عصاره‌گیری حدود 4/1 حجم عسل شقایق خواهد داد


این گیاه از خانواده خشخاش می‌باشد با این تفاوت که با مصرف آن انسان معتاد نخواهند شد و همانند گیاه خشخاش بسیار تسکین‌بخش است.
برای روماتیسم مفصلی مصرفش با عسل کردستان توصیه می‌شود که دقیقاً در بعضی از افراد جای کریتوزون و قرص‌های بسیار قوی مسکن را خواهد گرفت. صبح یک قاشق غذاخوری عسل کردستان همراه با یک قاشق مرباخوری عسل شقایق و شب مانند صبح.
برای آلرژی و حساسیت‌های پوستی قوی و همچنین دردهای ماهیانه خانم‌ها، بی‌خوابی و مشکلات عصبی شدید و دردهای ناشی از عمل جراحی و غیره صبح یک قاشق مرباخوری ناشتا و شب یک قاشق مرباخوری ناشتا مناسب است.


مصرف این عسل هیچ‌گونه عوارض جانبی نداشته و برای رفع اعتیاد از مواد مخدر می‌تواند مسکن دردهای بسیار قوی معتادین در حال ترک باشد که در این حالت مصرف حکیم C یک قاشق غذاخوری از هر کدام و شب مانند صبح و مصرف عسل شقایق در هنگام درد و نیز بین روز از یک قاشق مرباخوری تا سه قاشق غذاخوری لازم است.


به‌طور کلی مصرف عسل شقایق به‌جای مسکن‌ها و حتی مواد مخدر به‌گونه‌ای باید باشد که آرام آرام طی مرور زمان عسل شقایق جای مسکن‌ها را گرفته و بعد از آن از مصرف عسل شقایق آرام آرام کاسته شود و جای آن از عسل‌های کردستان و حکیم C استفاده شود و این روش برای رسیدن به یک تعادل اکوسیستمی بدن با محیط خارجی بسیار مناسب است تا انسان از آلودگی اعتیاد به مواد مخدر و یا مسکن‌های شیمیایی رهایی یابد.
تلخی این عسل به‌علت وجود گیاه شقایق در آن است و مصرف آن برای غیر معتادین بیش از یک قاشق مرباخوری هر وعده و آن هم در دو الی سه وعده در روز جایز نیست مگر در حالت‌های استثنائی زیرا که هرچه انسان از مسکن‌ها دوری نماید و کمتر مصرف نماید و بدن به آنها عادت ننماید، بهتر است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن