فروشگاه اینترنتی عسل حکیم

آذربایجان غربی - دارالشفاء ریحانه

آدرس آذربایجان غربی - شهرستان چایپاره (قره ضیاء الدین) خیابان اصغرزاده - بالاتر از داروخانه بابایی - دارالشفاء ریحانه
مدیریت سرکار خانم کریم زاده
تلفن 09146136404 - 09148776102

 

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن