?آیت الله ضیایی?

?✍انواع بواسیر:

الف.داخلی(داخل روده آنال)

ب.خارجی (خارج روده آنال)، که هر کدام از اینها به چهار دسته تقسیم میشوند.

۱٫خونی،

۲٫بادی

،۳٫ساچمه ای

.۴٫دگمه ای

 ?پرهیزات?

?✍میوۀ موز،? بیسکویت سفید، نان سفید،شکر، سینه مرغ، اُسانس‌های شیمیائی (نوشابه های گاز دار، آبمیوه های شیمیائی و…)، کم تحرکی، اضافه وز?