راه‌های پیشگیری از گرمازدگی

?افرادی که در نقاط گرم کار می‌کنند به دلیل افزایش رشد میکروب در این نواحی، دچار گرمازدگی بیشتری می‌شوند.

?شستن دست‌ها به ویژه پیش از خوردن هر نوع مواد غذایی در این فصل تاکید می‌شود.

?شیوه شستن مواد غذایی و میوه‌ در فصل تابستان باید مورد توجه باشد به این شکل که میوه را در ظ?