عسل دفع کننده رطوبات و زخمها و عفونتها وتقویت کننده و پادزهرو ضد سموم

?بوعلی‌سینا درکتاب‌ قانون‌ میگوید:

?عسل در درجه دوم از گرمی و خشکی است.

?زداینده است، دهانه رگها را باز می کند.

?رطوبتهای زائد بدن را ازبین میبرد.

?رطوبتها را ازاعماق ‌بدن بیرون‌ میکشد.

?مانع عفونت و فساد گوشت بدن است.

?اگر با کوشنه مخلوط کنند و بر پوست بمالند لکه های سیاه صورت را حتی اگر دیرینه باشند به راحتی از بین میبرد.

?عسل و نمک با هم لکه های بادمجانی رنگ ناشی از ضربدیدگی را ازبین میبرد.

?زخم های درونی را درمان میکند.

?عسل را بر آتش بگذارید تا غلیظ شود، زخمهای تازه را درمان میکند.

?اگر سنگ نمک را با عسل مخلوط کنند و نیم گرم در گوش بچکانند عفونت را از گوش میزداید،و زخمهای چرکین داخل گوش را ازبین میبرد و حس شنوایی را نیرو میدهد.

?ضعیفی چشم و آب مروارید را از بین میبرد.?

?غرغره کردن با عسل،و عسل را به دهان مالیدن درمان لوزتین و خناق است.

?آب وعسل اشتها را می افزاید و توانبخش معده است.

?عسل پخته بسیار مغذی است.?

?لیسیدن عسل پادزهر گازگرفتگی سگ هار و قارچ سمی است .?

?کسی که سم خورده،اگر عسل بخورد استفراغ میکند واثر سمخنثی میشود.

???? @tebe_jame ???

برچسب ها: آب مروارید چشم, استخوان و ضرب دیدگی, اشتهای زیاد, پوست و لک ها, تقویت بدن, چشم, خناق, رطوبت دهی, رطوبت زائد, سم خورده, سم زدایی, سم و سموم بدن, عسل ها, عسلاب, عفونت, گازگرفتگی سگ, گوش, لک صورت, لوزه, معده, نوشیدنی ها, نیروی جنسی

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن