بیوتروریسم در گونه های مواد غذایی

#بیوتروریسم
◀️قسمت‌دهم

?خزانه جهانی بذر اسوالبارد مجموعه منحصر به فردی از گونه‌های موادغذایی را ازقبیل #بادمجان، #کاهو #جو #سیب‌زمینی #ذرت #برنج #گندم #لوبیاو…. محافظت میکند..

⚡️حتی اکر برق منابع محلی از کار بیفتد شرایط دمای زیرصفردرجه(فارنهایت)طبیعی این انبار یخی سرمای کافی برای بقای بعضی ازدانه‌های کشاورزی نظیر #گندم تا۱۷۰۰ سال مؤثراست.
⚡️حتی دربدترین شرایط گرم‌شدن زمین برای ۲۰۰سال یخ به طورطبیعی دراطراف این خزانه وجوددارد..
?این انبار قادربه ذخیره بیش از ۴/۵۰۰/۰۰۰گونه(۲میلیارددانه‌کشاورزی) به مدت ۹هزارسال میباشد..
?جالب‌است که رئیس این انبار که توسط سازمان‌جهانی‌بهره‌برداری از گونه‌ها اداره میشود،شخصی کانادایی به نام #مارگاریت‌کتلی‌کارلسون است که تا سال ۱۹۹۸ رئیس شورای جمعیت راکفلر بود…

شورایی که برای #کاهش‌جمعیت‌وعقیم‌کردن مردم برنامه‌ریزی میکرد.
?همچنین تا پیش از #اشغال‌عراق در ابوغریب #خزانه‌باارزشی از #بذرهای‌گندم وجود داشت که طی سالها به وجود آمده بود و
⚡️حتی در آن خزانه بذرهایی وجود داشت که بیش از هزارسال از سابقه کشت آنها در #بین‌النحرین میگذشت…
پس از اشغال عراق این مخزن #ناپدید‌شد وهیچ کس از آن اطلاعی ندارد…ومیگویندسندی دردست نیست

(پرواضح است که الان این بذرها کجا هستند..)

╭─┅═ঊঈ?ঊঈ═┅─╮
?  @tebiranii        .

برچسب ها: بیوتروریسم

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن