دوغ و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
???دوغ???

دوغ سرد است به درجه دوم و خشک است به درجه اول و اگر تازه و شیرین باشد کمی به گرمی میل دارد و چون ترش گردد سرد شود و اگر کره آنرا بگیرند و خوب صاف کنند تب دق (نوعی تب) را سود دارد و اگر دوغ را بپزند و آهن گرم کرده در آن افکنند تا آب آن کمتر شود اسهال صفراوی و خونی را باز دارد.

Join

??مصرف افراطی #دوغ به علت افزایش تری بدن باعث بروز درجاتی از #چاقی مخصوصا در افراد با مزاج سرد و تر می‌شود؛ در واقع باعث تجمع رطوبات و پف آلودگی بدن می گردد.

???
@drmirghazanfari

? @Mezajshenasi12

برچسب ها: اسهال, اسهال خونی, پف صورت, چاق شدن, دوغ, نوشیدنی ها, اسهال صفراوی

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن