درد زیر دل و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

☎️☎️☎️⛔️⛔️⛔️⛔️پرسش
چند وقتیه پهلوی سمت راستم درد میکنه و حتی به زیر دلم هم میزنه و بعضی وقتام انگار دردش به پشت نافم میره . علتش چی میتونه باشه و چه کاری باید انجام بدم ؟
???پاسخ
ا- آناتومی یا مهندسی ساختاری ، پهلوی سمت راست دارای کلیه + کیسه صفرا + کبد و… است
۲-پس شما دراولین فرصت یک سونوگرافی کامل شکم را دنبال کنید
بگویید برای تست دوره ای شش ماهه است
۳-اگر یبوست هم دارید این درد ممکنه از تجمع لجن و یاسنگ باشه که ازبخارات مدفوع شکل میگیرد
۴- اگردرد به زیر قفسه سینه راست هم میزنه ممکنه از گرید چربی کبد باشه
۵- درد زیردل به تنبلی مثانه و غلظت خون و نگه داشتن ادرار و خاصه تنبلی تخمدان و شستشوی رحم درپریودی و یا نزدیکی بدون رعایت حق رحم توسط مرد ربط دارد
فعلا روغن گلسرخ درایام پاکی زیردل بمال
۶-اگر ناف درد دارد و لبهایت خشکی دارد و یبوست هم فعال است و مقعد شقاق دارد پس شما روده بزرگت دارای خشکی است که بایستی بیشتر توضیح بدهی
پس
تخت درازبکش روزی نصف قاشق چایخوری روغن بادام شیرین و یا روغن زیتون داخل ناف به سمت عقربه ساعت ماساژارام ارام برای مدت ۲۱ روز
?توضیحات بیشتر ارائه کنید

برچسب ها: پهلوها, درد زیر دل, کیسه صفرا, مثانه, ناف, یبوست, خشکی لب

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن