کتاب های و سایتهای مفید برای مطالعه طب اسلامی و سنتی 

۱- دانشنامه احادیث پزشکی جامعترین کتاب روایی آیت الله ری شهری 

۲- کتاب سه جلدی راز درمان مرحوم دکتر احمدی 

۳- سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشکده علوم پزشکی تهران 

عالیست 

۴ – سایت دکتر حسن اکبری متخصص طب سنتی 

 

سایت عالی?