طبابت های قلابی طب سنتی در قرن های گذشته

?????
طبابت های قلابی و کشنده ???

#مجموعه_حکایت_های_خواندنی_داروی_قلابی

? صاحب اختیارات می گوید: در این بلاد در سنه هزار و صد و هفتاد و یک هجری، ماجرایی به ظهور پیوست که بدین شرح است:

? شخصی درد معدۀ قدیمی داشت و دشمن وی، قوی عجوزه ای را مقدار دو مثقال بیش [۱] داد. و آن عجوزه، در حالت شدت درد، رفته گفت:

این وج[۲] را از ترکستان آورده اند. به جهت این مرض بسیار نافع است.

آن شخص یک مثقال را کوبیده با آب گرم تناول کرد که در همان ساعت عارضه به او روی داد و چشمهایش از کاسۀ سر برخاسته بیهوش گشت. طیبی آوردند و بعد از تحقیق دیدند بیش بوده است. جدوار[۳] را به دستور فرمود. هربار بسیار قی کرد به انواع رنگ ها و بعد از هفت ساعت عرق بسیار کرد و شفا یافت و درد معدۀ قدیمی بالکل زایل گردید.
[۱] گیاه بیش: گیاهی سمی که آن قدر قوی است که قادر است گاومیش را بکشد.

[۲] وج: دارویی است و آن بیخ درختی است گرم و خشک. محلل منقی معده، مفتح سدد، مدر بول است.

[۳]  گیاه جدوار: زدوار، ریشه گیاهی است که دفع سموم کند و بنفش آن معتبر باشد و بهترین پادزهر جهت گیاه سمی بیش است.

? منبع: کتاب قرابادین صالحی

? برگرفته از:
? ravazadeh.com

برچسب ها: جدوار, سم و سموم بدن, گیاهان

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');