تراریخته و اعترافات نیانیاهو برای ایران

نتانیاهو: ایرانیها از غذاها و داروهای تغییر ژن یافته ما استفاده میکنند!
⚠️ نفوذ و توطئه صهیونیسم در مواد غذایی

البته باید نقش مسئولین دولتی در واردات تراریخته و خدمتشون به یهود رو هم در نظر داشته باشیم
با اینهمه اخطار بهداشتی هنوز هم تراریخته به شکل گسترده در حال واردات

دفاع همچنان باقیست
@Defa_Baghist در تلگرام

برچسب ها: تراریخته, تغذیه

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن