سردرد و شناخت انواع آن بر مبنای طب سنتی

#سردرد ها و راهکارهای مقابله با آن

?اگر سردرد در ناحیه پیشانی باشد و سینوزیت نباشد غلبه خلط صفرا «گرمی و خشکی» ست: کاسنی، شاطره، عناب مفید است‌

?اگر سردرد در ناحیه شقیقه باشد غلبه خلط دم ‌«گرمی وتری» است: خوردن ترشیجات مثل آبلیمو و سرکه حتی بو کردن آنها مفید است عطر گل بنفشه نیز مفید است

?اگر سردرد از پشت سر شروع شود غلبه بلغم «سردی و تری» است کندر خوراکی مفید است.
@tebiranii *

برچسب ها: تاج سر, سردرد, سردرد با شقیقه, سردرد پشت سر, سردرد پیشانی, میگرن

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن