دست و پاها و داغی کف آنها و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

درمان داغ شدن کف پا در طب سنتی

داغ شدن کف پاها اکثر مواقع جزء دردهاى مفصلى است و یا داغی کف پا مقدمه‏اى است براى شروع دردهاى مفصلى در این افراد کف پاها و یا از مچ به پائین بخصوص شبها داغ مى‏ شود فرد از داخل احساس حرارت مى‏ کند

داغی کف پا

تشخیص داغ شدن کف پا در افراد سرد مزاج:

اگر دست روى پوست پا گذاشته شود احساس سردى خواهد شد اگر این افراد که مزاجشان هم سرد است و آثار سردى مزاج و افزایش رطوبات در بدن آنان مشاهده مى ‏شود مبادرت به سرد کردن پا با آب یخ و یا وسائل دیگر نمایند بیمارى مزمن شده و شدت مى‏ یابد

درمان داغ شدن کف پا در افراد سرد مزاج:

براى مداواى این ناراحتى باید گوگرد و نمک طعام و زنجبیل را بکوبند در آب داغ ریخته روزى دوبار گرم‏ کنند و گرماگرم به‏ طورى‏ که پا را داغ کند پاها را در آن بگذارند و قدرى نگهدارند تا رطوبت پا زائل گردد و بیمارى نقصان یابد ضمنا از منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج و داروهاى گرم مزاج ضمادى مانند پیاز عنصل و عصاره شیرین‏ بیان و روغن‏هاى گرم مزاج مانند روغن زنجبیل و غیره بمالند تا بهبودى کامل یابد

 درمان داغ شدن کف پا در افراد گرم مزاج:

امّا گاه ممکن است داغ شدن پاها همراه با غلبه خون و حرارت مزاج باشد که در این صورت مداواى بیمارى با حالت فوق متفاوت است لازم است در کف پاى بیمار یا محلى که بیشتر داغ مى‏شود چند عدد زالو انداخته شود و از غذاها و دواهاى سرد مزاج بخورند و کافور را در آب‏غوره حل کرده روزى دوبار و هربار حدود بیست دقیقه پاها را در آن محلول بگذارند یا از محلول به کف پاها بمالند.

برچسب ها: پاها, داغی کف پاها, دست و پاها, دستها, کف پا

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن