خارش گوش و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

???‍ #خارش_گوش

?علت
ممکن است از صفرا باشد
?گوش قارچ گرفته
?یا عفونت کرده باشد

?روزی چند بار عنبر نسارا، داخل گوش دود دهید

?هفته ای یکبار ۱قطره آب پیاز خام در گوش بریزید.

? تجارب طبی مرحومه حاجیه خانم اکبری ره

https://telegram.me/Mezajshenasi12

???‌ Daliri:
?@sinohehsamdaliri?

#خارش_گوش

?براى تسکین خارش گوش روغن هسته خرما بچکانند، یا روغن بادام تلخ را در آب افسنطین ریخته بچکانند یا خود افسنطین را ۵ گرم در ۲ قاشق سرکه و آب جوشانده در گوش بریزند.?
?@sinohehsamdaliri?
?بهترین داروى خارش گوش جوشانده ۵ گرم آویشن در ۵۰ گرم آب است که روزانه با آن گوش را بشویند.?

?جمع شدن چرک خشک شده در گوش (بنام بوشن )

?هر روغن در دسترس باشد در گوش بچکانند پس از ۲۴ ساعت به وسیله شستشو، جسم چرکین را خارج نمایند.

?@sinohehsamdaliri?
? پارگى پرده گوش ، چرک مقاوم

?گل ارمنى ۱۵ گرم

?تخم مورد ۱۰ گرم

?تخم کرفس ۱۵ گرم

?تخم خرفه ۱۰ گرم

?کندر ۱۰ گرم

?گلنار ۱۰ گرم

?همه را نرم کوبیده صبح ، ظهر، شب یک قاشق مرباخورى در شربت قند حل کرده میل نمایند.?
?@sinohehsamdaliri?
?ورود حشرات در گوش

?اگر مورچه یا حشره دیگرى در گوش فرو رفت بلافاصله قدرى صبر زرد را حل کرده آب آن را در گوش بچکانند، اگر صبر زرد در دسترس نباشد کمى سرکه رقیق شده به وسیله آب جوشیده سرد شد اگر نباشد هر روغنى که در دسترس باشد بچکانند حشره خواهد مرد بعدا به وسیله شستشو خارج مى شود.
✳️کارگروه تخصصى سینوهه @sinohehsamdaliri
https://telegram.me/joinchat/BKhPMj4Og8U5gXdl7IcyQw

برچسب ها: چرک گوش, عفونت گوش, گوش, خارش گوش, پارگی پرده گوش, پرده گوش, سوراخ گوش, گوش و حشرات

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن