آویشن شناسی برمبنای طب اسلامی درمانگری قوی برای هاضمه و نیروی جنسی و سرطانها

معصوم ع ازگیاهان اویشن و سیاهدانه و زنیان بصورت مرکب بعنوان داروی هاضمه یاد کرده ///منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی ص ۱۵۶ + ۱۵۷

۲- امام صادق ع :اویشن با نمک چون با هم مخلوط میشوند …. بادها رااز دل برون می رانند ٬ انسداد را می گشایند ٬ بلغم را می سوزانند ٬ آب را دربدن به جریان دراورند ٬ بوی دهان را خوش می سازند. ٬ معده را نرمی میدهند و بوی دهان ازبین ببرند و آلت جنسی را سفتی می بخشند ///همان منبع ص ۲۱۰ و ۲۱۱

۳- امام کاظم ع : داروی امیرمومنان ع آویشن بود و او میفرمود آویشن برای معده ٬ پرزی همانند پرز پارچه های مخمل میشود //// همان منبع ص ۲۳۲

۴- امام صادق ع چهارچیز ٬ چشم را جلا میدهد ٬ سودمنداست و هیچ زیانی ندارد

فرمود آنها اویشن و نمک وقتی با هم مخلوط شوند ٬ بادها را ازدل برون کنند و انسدادروده ها را میگشایند ٬ بلغم را میسوزاند و آب منی را زیاد میگردانند و بوی دهان را خوش میسازند ٬ معده را نرمی دهند ٬ بوهای بدرا ازدهان میبرندو آلت تناسلی را سفتی ( و سختی ) می بخشند

و نانخواه ( زنیان ) و گردو با هم باشند ٬ بواسیر را می سوزانند ٬ بادرا دور می کنند و رنگ پوست را زیبا می سازند ٬ معده را سختی و مقاومت میدهند و کلیه ها را گرم میکنند //// همان منبع ص ۲۵۷ ص ۵۳۳ و ۵۳۴

دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله محمدی ری شهری انتشارات دارالحدیث درقم

برچسب ها: آب منی, آلت تناسلی, آلت جنسی مردان, آویشن, استخوان, بادشکم, چای آویشن, خلط بلغم, دمنوش آویشن, روده, روغن آویشن, سرطان ها, سوءهاضمه, کلیه ها, گیاهان, معده, هاضمه

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن