یبوست و راهکارهای متنوع درمانی توسط اساتید طب سنتی

?درمان یبوست?

?آیت الله ضیایی?

✅✍بند آمدن مدفوع (یبوست شدید):

اگر بیماری ۳۰ روز مدفوع نکرده و روی شکم مریض مانند قلوه قلوه سنگ شده:

استفاده از مُسهِل‌های بسیار قویّ: ۱ـ صبح ۱۰سانتی متر فلوس (داخل آنرا بتراشید و در یک استکان آبجوش دَم کنید) سپس با قند بخورید، ۲ـ وسط روز یک استکان شیرۀ توت با مخلوط برگ سنا+ گل ختمی سفید+ گل ختمی خبّازی+ برگ کاسنی، ۳ـ عصرانه: مخلوط یک استکان گلاب+ یک قاشق چای‌خوری پودر گل محمّدی+ یک قاشق غذا خوری شیرۀ توت، ۴ـ شبها تنقیۀ جوشاندۀ گل ختمی با روغن کرچَک.?

✅✍غذای مخصوص: ۱ـ صبح ناشتا: هفت عدد انجیر، ۲ـ صبحانه: شیر سرد با عسل گَوَن?، ۳ـ وسط روز: گلابی، طالبی، ۴ـ ناهار: آبگوشت، ماست جوش، به همراه کاهو بدون سُس، ۵ـ عصرانه: انگور با هستۀ آن بجوید و بخورید، ۶ـ شب قبل از شام: هفت عدد آلو بخارا، ۷ـ شام: سوپ رقیق + آبغوره+ روغن زیتون، به همراه کاهو بدون سُس

?درمان یبوست مزمن:?

۱ـ برگ سنا (در غیر زن حامله و مادر شیرده) + برگ کاسنی + گل ختمی سفید + گل ختمی خبّازی به نسبت مساوی مخلوط شود و پودر شود، سپس یک قاشق مربّا‌خوری از آنرا با یک لیوان آب یا با یک لیوان دوغ شیرین شب قبل از خواب بخورید، ۲ـ خوردن میوۀ انجیر یا مربّای انجیر که با شیرۀ توت درست شده، ۳ـ گلبرگ گل محمّدی (برای زن حامله و مادر شیرده) + برگ کاسنی + گُل ختمی سفید + گُل ختمی خبّازی به نسبت مساوی مخلوط شود و پودر شود، ۴ـ خوردن کیوی با پوست (بدون پُرز) به همراه خیار بوته‌ای با پوست (بدون سَمّ)، ۵ـ مخلوط پودر گلبرگ محمّدی+ پودر گُل ختمی خبّازی+ دوغ شیرین خوردن، ۶ـ خوردن مخلوط شیرۀ توت و شیرۀ انگور، ۷ـ مخلوط پودر فلوس به همراه پودر مصطکی (برای زنان حامله خوب است) بخورد، ۸ـ مخلوط پودر فلوس به همراه پودر انیسون (زیره سبز شیرین) بخورد (برای اطفال خوب است).

توجّه: این موارد بالا از قرص‌های سی لاکس یا سَنا لاکس بهتر است؛ زیرا این قرص‌ها، لیزی معده یا کولیت (التهاب) روده می‌آورد.

✅✍در درمان یبوست مزمن از مسهل‌های قویّ و ملیِّن‌ها استفاده می‌کنیم:

الف. مُسهِل‌های قویّ:

?۱ـ روغن کرچک (منع مصرف در مردان جوان؛ زیرا باعث کاهش اسپرم می‌شود).

?۲_هر هشت ساعت یک خوشه انگور با هستۀ آن بجوید و بخورید (منع مصرف در مردان جوان؛ زیرا هستۀ انگور باعث کاهش اسپرم می‌شود).

?۳-مربّای انجیر یا شربت انجیر (با قند در غیر بیماران دیابتی و با شیرۀ توت در بیماران دیابتی درست شود).

?۴-مخلوط یک استکان گلاب+ پودر گل محمّدی یک قاشق چای‌خوری+ یک قاشق پلو خوری شیرۀ توت، مخلوط شود و میل شود.

?۵-مخلوط کاهو با شیرۀ توت (برای افراد دارای کم‌خونی اسید فولیک).

?۶-مخلوط شیرۀ انگور+ شیرۀ?? توت(برای افراد دارای کم‌خونی فقر آهن)

?۷ـ مخلوط زنیان با مغز گردو (برای افراد بواسیری و همورئیدی).

?۸ ـ گیلاس، سبزی خُرفِه (برای افراد دیابتی نیز خوب است).

?۹ـ فلوس (سه تا ۱۰ سانتیمتر، هر بار مغز آن‌را تراشیده در آبجوش ریخته، مخلوط کنید و با عسل یا قند بخورید، هر نوع یبوستی درمان می‌شود).

?۱۰ـ مخلوط برگ سنا (در غیر زن حامله و مادر شیرده)+ برگ کاسنی+ گل ختمی سفید+ گل ختمی خبّازی

?۱۱ـ مخلوط گلبرگ گل محمّدی(برای زن حامله و مادر شیرده)+ برگ کاسنی+ گل ختمی سفید+ گل ختمی خبّازی.

?۱۲ـ ظهرها قبل از ناهار: آب دوغ خیار بوته‌ای.

?۱۳ـ مخلوط هلیلۀ سیاه+ پوست هلیلۀ زرد+ مُلک باد+ ملک ازرق+ گل سرخ محمّدی+ مستکی رومی، به نسبت مساوی.

?۱۴ـ روغن زیتون خوراکی مرغوب طبیعی (أرگانیک).

?۱۵ـ درمان یبوست در بیماران دیابتی: خُرفه، بامیه، بادام تلخ، عرق کلپوره.

?۱۶ـ درمان یبوست در بیماران قلبی: کاهو و کرفس به همراه غذا بخورد، و گلاب + بید مشک + عسل وسط روز یا عصرانه بخورد.

?۱۷ـ درمان یبوست در بیماران کبدی: آلو بخارا و برگه زرد آلو و تمر هندی و عرق شاهتره و کدو مسمّی با پوستش و کلم بروکلی.

?۱۸ـ درمان یبوست در غیر از بیماران دیابتی: گُل قند (یعنی پودر گُلبرگ گُل محمدی مخلوط با قند سائیده به نسبت مساوی) یک قاشق پلو خوری با یک لیوان آب، اگر دیابت دارد شیره توت را با گلبرگ گل محمدی مخلوط کند و بخورد.

 ✅✍ب. مُلَیِّن‌ها:

۱ـ گلابی، ۲ـ کاهو، ۳ـ طالبی، ۴ـ تره، ۵ـ انگور، ۶ـ گلاب، ۹ـ قن، ۱۰ـ برگ سنا، ۱۱ـ سوپ ، ۱۲ـ آبگوشت، ۱۳ـ زنیان، ۱۴ـ برگ کاسنی، ۱۵ـ گل ختمی، ۲۲ـ بادام تلخ، ۲۳ـ توت، ۲۴ـ خربزه، ۲۵ـ توت فرنگی، ۲۶ـ آب، ۲۷ـ آبجوش ولرم، ۲۸ـ اسفناج، ۳۴ـ قند، ۳۵ـ کره، ۱۹ـ آلوچه، ۳۰ـ برگ چغندر، ۳۱ـ عنّاب با عسل، ۷ـ گلبرگ گل محمّدی ، ۸ـ ران مرغ بدون پوست، ۱۶ـ شیر سرد‌(گرچه در بعضی افراد مُسهِل قویّ است) ناشتا خوردن مخصوصا به همراه یک قاشق مربّاخوری عسل، ۱۷ـ آب دوغ خیار (اگر چه در بعضی افراد مُسهِل قوی است)، ۱۸ـ آلو بخارا، یا آب آلو بخارا، ۲۰ـ تمر هندی با آب، ۲۱ـ خاکشیر با آب گرم، ۲۹ـ سبزی خوردن مخلوط، ۳۲ـ مخلوط آلو+ آلوچه+ آلبالوی خشک+ تمر هندی،

✅✍۳۳ـ کیوی رسیده (اگر با پوستش بدون پُرز آن مصرف شود، مُسهِل است)، ۳۶٫آش تَره زراعی‌یا تَره وحشی، ۳۷ـ قُدومۀ شیرازی (ضدّ سرفه و ملیّن)، ۳۸ـ خوردن آب سرد عادی قبل از کار (توجّه: صبح ناشتا عسل رقیق شده با آب یا آبجوش ولرم یا با شیر سالم تازۀ گاو میل شود؛ زیرا اگر صبح ناشتا بصورت مداوم و دراز مدّت، آب خورده شود عوارض سوئی دارد مانند: الف.سوء مزاج‌های گوارشی، ب.دردهای مفصلی، ج.بَدرنگی پوست، د.ضرر برای کبد)، ۳۹ـ اسفرزه (اسپرزه ـ بِزرالقَطونا).

?توجّه: در صورتی‌که در مصرف ملیّن‌ها زیاده‌روی شود، مسهل می‌شوند.

بیماری که یبوست دارد، از موارد ذیل پرهیز کند:

??کشک غلیظ، ماست چکیده، اسانس‌های شیمیایی (آبمیوه‌های شیمیایی، نوشابه‌های گازدا?ر، بستنی‌های صنعتی و …)، میوۀ موز?، نان سفید، کیک سفید، نان ساندویجی?، آرد سفید، هستۀ أنار، کم تحرکّی، کمبود آب بدن، ماکارونی، برنج سفید، شیر داغ، شکر شیمیائی، سینۀ مرغ،? اضافه وزن، تفالۀ سیب، تفالۀ بِه، پنیر به تنهائی خوردن، نگهداری مدفوع.

همچنین بیماری‌های زمینه‌ای نداشته باشید مثل: اسپاسم عصبی روده، تنبلی و کُندیِ حرکات دودی شکل روده، اُفتادگی رکتوم (راست روده)، حالت تلسکوپی شدن رود آنال، لَجَن صفراوی.?

?درمان یبوست?

?دکتر ابوالحبیب?

✅✍ریشه ختمی+ شیرین بیان + انیسون + پوست سیاه توسه

✅✍مواد فوق را کوبیده و یک قاشق غذاخوری از آن را در یک ۱٫۵ لیوان آب بجوشانید، صاف کنید و سپس یک جا آن را میل کنید . (به جای سیاه توسه میتوانید از سنا یا از ریشه ریوند چینی استفاده کنید).?

✅✍نسخه ی دیگر:گل ختمی ۱۰ گرم + گل بنفشه ۱۰ گرم +گل گاوزبان ۱۰ گرم +تاجریزی ۱۰ گرم + مویز ۴۰ عدد + تمبر هندی ۱۰۰ گرم + انجیر ۲۰۰ گرم

همه مواد فوق را جوشانده آب آن را با نبات به قوام آورید یا اینکه جوشانده ها را پس از صاف کردن در گل قند حل کرده و ۲۵ گرم شیر خشت و ۲۵ گرم ترنجبین هردو را شیره کش کرده به شربت فوق اضافه نمایید و شب موقع خواب یک قاشق غذاخوری از آن را میل کنید .?

✅✍نسخه ی دیگر:سنا ۱۵ گرم + گل پنیرک ۱۵ گرم + شکر سرخ ۵۰ گرم + بذر شنبلیله ۱۰گرم + گل بنفشه ۱۰ گرم

یک قاشق مرباخوری از پودر مخلوط فوق را در دو لیوان آب کمی جوشانده قبل از هر غذا یک سوم از آن را میل نمایید .

? ملین : ?

✅✍بادرنجبویه ۱۰گرم+ بابونه ۲۰ گرم+ بومادران ۲۰ گرم+ نعناع ۵ گرم + سنا ۵ گرم یک قاشق غذاخوری از پودر مخلوط فوق را در یک ونیم لیوان آب جوش ریخته و به مدت ۳۰ دقیقه دم کنید، سپس آن را صاف کرده ، صبح و شب یک ساعت بعد از غذا یک دوم از آن را میل کنید.

✅✍نسخه دیگر: گاو زبان ۱۰۰ گرم + بنفشه ۵۰ گرم + بادرنجبویه ۳۵ گرم + هلیله سیاه ۳۵ گرم + آفتیمون ۳۵ گرم + ریشه بسفایج ۳۵ گرم + اسطوخدوس۳۵ گرم موارد فوق را نیم کوب کرده در ۹ لیتر گلاب بجوشانید تا در اثر تبخیر زیاد حاصل ۳لیتر شود و پس از صاف کردن با سه کیلوگرم شکر سرخ مخلوط کرده بجوشانید تا قوام آید و هر بار ۵۰ گرم از آن را بنوشید. این شربت غلیظ، ملین ومعرق خوبی است. به عبارت دیگر برای افرادی که دچار خشکی مزاج، خشکی پوست، و یبوست شدهاند بسیار مفید است. (مفید در سودایی ها و صفراویها و خصوصاً کسانی که پوستشان دچار اگزما شده است).?

?درمان یبوست?

?دکتر سید محمد موسوی?

✅✍خشکی و سفتی مدفوع، دیر به دیر کار کردن روده ها و اجابت مزاج را در بحث یبوست جمع کرده ایم و به درمان آن میپردازیم.

✅✍یبوست ناشی از تغذیه غلط افرادی که عادت به خوردن غذاهای ملین، میوه ها و مواد سلولزی ندارند با تغییر روش تغذیه به حل مشکل خویش دست مییابند.

✅✍خوردن خیس کرده انجیر با آلوی بخارا، میوه های خام و پخته، سبزیجات، روغن زیتون و امثال آن بطور متناوب، چاره ساز است.??

✅✍یبوست ناشی از سوء مزاج

اگر نوعی سوء مزاج بر بیمار غلبه کرده است این سوء مزاج گاه از کبد و گاه از طحال و گاه از سوء مزاج معده است، درمان آن همان درمان سوء مزاجها است که وصف آن گذشت. چنانچه یبوست از سوء مزاج کبد است باید سوء مزاج شناسایی و کبد از شرمواد ناباب رهانیده شود.?

✅✍جوشانده های ضد صفرا و خون و سودا و بلغم و سایر مزاجها که باعث پاکسازی کبد میشوند همگی درمان کننده میباشند.نتیجه کلی که میتوان

گرفت این است که بیشتر یبوستها با داروهای پاکسازی کننده معده، کبد و طحال درمان پذیرند.??

✅✍یبوست ناشی از بدکار کردن غده های تیروئید و پاراتیروئید در ایجاد یبوست نقش دارند. شاید عملکرد این غده ها ناشی از نوعی سوء مزاج باشد که باعث یبوست میشود و ممکن است اثرات منفی سوء مزاجها حتی پس از

درمان آنها بر روی کارکرد غده ها باقی بماند. درمان آنها را به درمان غده ها موکول میکنیم.

✅✍عجالتا نسخه کلی درمان این نوع یبوست ارائه میشود:

??گل گاوزبان- تاجریزی- عناب- سه پستان- بادرنجبویه- تخم خشخاش- بهارنارنج- گزنه- تخم ریحان- تخم جعفری- تخم بالنگو- گل ختمی

?⬅️ازهر کدام مساوی بگیرید و روزی ۳ بار صبح و ظهر و شب بعد از هر غذا بصورت جوشانده یا دم کرده میل کنید.

 ?یبوست های مزمن?

✳️✍یبوست هایی که از زمان?کودکی در انسان ایجاد و ادامه مییابد.

این یبوست ها ممکن است ناشی از ضربه های روحی زمان کودکی، ناهنجاریهای خانوادگی، انزواطلبی و زود رنجی کودکان ایجاد شود.

✳️✍عدم توجه به آن باعث ادامه بیماری در بزرگسالی است.

برای درمان آن باید علاوه بر مصرف نسخه قبلی (بدکار کردن غده ها)این افراد بطور مرتب از غذاهای ملین استفاده کنند و هریره بادام و روغن بادام شیرین را در دستور غذایی روزانه خویش بگنجانند.

 ?یبوست بواسیر?

ده عدد انجیر و ۲۰ عدد آلوی بخارا که در آب خیس خورده باشد برای یبوست بواسیر بسیار مفید است که ناشتا خورده شود.ترکیبی از حنظل و مقل ارزق و تخم مرو و صبر سیاه و هلیله سیاه و سنا و گل سرخ و رب ریوند و اسفرزه علاوه بر دفع یبوست بیماری بواسیر را نیز درمان مینماید.

 یبوست همراه با ناراحتی معده

برای دفع یبوست و خشکی مزاج در ناراحتیهای معده از نسخه های زیر استفاده کنید:

⬅️آلوی بخارا ۲۰ عدد- انجیر خشک ۱۰ عدد- سه پستان ۳۰ عدد- ترنجبین ۳ قاشق غذاخوری- گل سرخ ۱۰ مثقال- شکر به مقدار لازم.

✳️✍ترنجبین را در سه لیوان آب حل کرده و صاف کنید داروها را در آب ترنجبین با مقداری شکر روی شعله ملایم بجوشانید ۱٫۵ لیوان بماند، صاف کنید و نیمه گرم میل کنید. چنانچه تمام مواد خورده شود بهتر است.

✳️✍از نسخه زیر نیز میتوانید استفاده کنید:

– انجیر خشک ۵۰ عدد، تمر هندی یک صد گرم- آلوچه خشک ۶۰ عدد- ترنجبین نیم سیر- بنفشه ۱۵ گرم- گل سرخ ۱۵ گرم-نیلوفر ۱۰ گرم.- انجیر و تمر هندی و آلوچه ها را در یک کاسه آب جوش که ترنجبین را در آن حل کرده و صاف نمودهاید با مقداری شکر

بجوشانید تا پخته و سپس هسته ها را جدا کنید و داروهای خشک را پودر کنید و اضافه نمائید و روی شعله دو سه جوش بدهید هرشب? قبل از خواب یک قاشق غذاخوری آن را با مقداری گلاب میل کنید.

نسخه ساده تر آنکه هر شب ۱۰ عدد انجیر خشک را با ۲۰ عدد آلوی بخارا در گلاب یا آب جوش خیس کنید صبح ناشتا میل کنید. یا تخم بالنگو را در گلاب خیس و هر روز به میزان نیاز میل کنید.

برچسب ها: بواسیر, مسهل, ملین, یبوست

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن