پرونده شماره 102
  • نام: مریم

شرح علائم مشخصه بیماری

فشار خون

تشخیص بیماری توسط پزشک

افت فشار در نتیجه فشار پایین

نتایج حاصل شده

با مصرف این عسل ها فشارم تقریبا 2 درجه بالا آمده است .

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن