پرونده شماره 106

شرح علائم مشخصه بیماری

بوجود آمدن لکه های تیره رنگ بر روی پوست پس از زایمان، احساس خارش و برجستگی روی پوست، پس از تماس دست (از شانه تا نوک انگشت) و پاها (از زانو به پایین) با آب بی حس شده و سوزن سوزن شده و احساس درد می کند.

تشخیص بیماری توسط پزشک

کندی کارکرد کبد

نتایج حاصل شده

پس از استفاده از عسل های طبی در مدت 14 روز دیگر احساس بی حسی و درد و سوزن سوزن شدن را ندارم ولکه های پوستی خیلی بهتر شده و برجستگی های روی پوست کمی بهبود یافته و خارش آن کم شده.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن