پرونده شماره 114

شرح علائم مشخصه بیماری

کم خونی، در انجام کارها و یادآوری آن ها دچار مشکل می شد.

تشخیص بیماری توسط پزشک

کم خونی

نتایج حاصل شده

با مصرف گرده گل کمخونی دخترم رفته رفته بهتر شد. با مصرف عسل اورگانیک برای دخترم مدت 4 ماه است که او را پیش پزشک عمومی نبردیم. من برای دوره آموزشی شنای دخترم به علت عفونت ناراحت بودم که با دادن 1 قاشق عسل اورگانیک قبل و بعد از استخر دخترم دچار هیچگونه عفونتی نشد.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن