پرونده شماره 124
  • نام: لطف الله
  • جنسیت: مرد

شرح علائم مشخصه بیماری

سوزش نوک انگشتان، حدود دو سال است که قند خون از 200 پایین تر نیامده است.

نتایج حاصل شده

با مصرف عسل سبزینه عوارض سوزش نوک انگشتان تا بالای زانو تا 70 درصد کاهش یافت. رژیم 10 روزه با عسل کردستان و نخل و گرده گل که هم اکنون قند خون پایین آمده و دو روز است که رژیم را شروع کردم و احساس خوبی دارم.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن