پرونده شماره 145
  • نام: زهرا
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

خارش بدن، سوزش دست و پا، سرگیجه، لکهای قهوه ای رنگ و برجستگی هایی روی پوست

تشخیص بیماری توسط پزشک

رماتیسم و مشکلات پوستی

نتایج حاصل شده

لک های قهوه ای روی پوستم کم رنگ تر شده ولی برجستگی ها هنوز خوب نشده است. اما رماتیسمم خیلی بهتر شده و دیگر دردهای دست و پا و سوزش و خواب رفتن دست و پایم بهتر شده است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن