پرونده شماره 152

شرح علائم مشخصه بیماری

ام اس

تشخیص بیماری توسط پزشک

ام اس

نتایج حاصل شده

مقدار هوشیاری نسبت به قبل بهتر شده و بدن قویتر شده و در غیر این مورد حدودا بهبودی یافته است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن