پرونده شماره 155

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن حدود 10 کیلو

تشخیص بیماری توسط پزشک

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

کاهش 4 کیلو وزن در مدت 10 روز. ضعف معده ام،جوش های صورتم، کم خونی و کم خوابی ام تا حدود زیادی رفع گردیده است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن