پرونده شماره 177
  • نام: خانم ح
  • جنسیت: زن
  • وزن: 67

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

در ابتدای رژیم مشکل خاصی نداشتم اما از روز سوم به بعد سر انگشتانم یکدفعه حالت سر و خواب رفتگی پیدا کرد. روده هایم از گرسنگی می سوخت. صورتم به خاطر خوردن عسل ها خیلی جوش زده بود. بر اثر ضعفی که داشتم پاهایم خیلی غش می رفت و نمی توانستم پاهایم را زیاد جمع کنم. در دوره دیگر عسل زرشک به رژیم من اضافه شد و تا به امروز وزن من 68/5 شده و متأسفانه 1 کیلو هم اضافه وزن داشتم. بعد از مصرف عسل زرشک جوش های صورتم بهتر شده. وعده ناهار به رژیمم اضافه شده البته از روز هشتم هنوز با وضعیت پاهایم مشکل دارم ولی مشکلات دیگرم به جز وزنم رفع شد.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن