پرونده شماره 193
  • نام: اقا پدر خانم م.ح
  • جنسیت: مرد

شرح علائم مشخصه بیماری

فشار خون و درد بدن

نتایج حاصل شده

فشار خون پدرم گاهی تا 22 می رفت که حتی در بیمارستان هم نمی توانستند فشارش را پایین بیاورند. اما با مصرف عسل زرشک فشارش از 22 روی 15 آمد. ایشان بدن درد داشتند که با مصرف عسل بدن دردشان خوب شده است و باعث بهبود حال ایشان شده است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن