پرونده شماره 198
  • نام: خانم ن.خ
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن و اشتهای زیاد به مواد قندی

نتایج حاصل شده

با استفاده از این عسل ها در طی 4 روز، 4 کیلو از وزنم کاسته شد. جالب اینکه حتی از مواد قندی و شیرینی جات متنفر شدم در ضمن هیچگونه ضعفی ندارم.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن