پرونده شماره 218

شرح علائم مشخصه بیماری

خارش و تاول های پوستی، اگزما،

نتایج حاصل شده

با مصرف 3 روز از عسل زرشک خارش ها و تاول های پوستی به طور کامل برطرف شد و اگزمای پوستی ام بهتر شد.با 2 روز عدم استفاده خارش و تاول ها بازگشت و اگزما شدید شد و بعد از آن به طور منظم استفاده کردم که به لطف خدا خارش ها و تاول های پوستی از بین رفت و اگزمای پوستم بهتر شد. حساسیت عصبی داشتم که با مصرف گرده گل از بین رفت و اکنون اعصابی آرام دارم.   

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن