پرونده شماره 219
  • نام: خانم ع.ر
  • جنسیت: زن
  • وزن: 80.100

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

در این مدت 10 روز 6 کیلوگرم کاهش وزن داشتم.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن