پرونده شماره 224
  • نام: خانم ح
  • جنسیت: زن
  • وزن: 77.700

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

قبل از شروع رژیم درمانی ضعف معده و معده درد داشتم اما در این مدت هیچ مشکلی نداشتم. قبلاٌ کیفیت خوابم همراه با دلشوره و ناراحتی عصبی بود اما در این مدت خواب بسیارخوب همراه با آرامش داشتم. در این 10 روز 1.300 کیلوگرم وزن کم کردم و آنچه که قرار بود از 4 الی 14 کیلو انجام شود محقق نشد اما واقعاٌ احساس خوبی داشتم و احساس آرامش در روح و جسم و روانم داشتم.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');