پرونده شماره 224
  • نام: خانم ح
  • جنسیت: زن
  • وزن: 77.700

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

قبل از شروع رژیم درمانی ضعف معده و معده درد داشتم اما در این مدت هیچ مشکلی نداشتم. قبلاٌ کیفیت خوابم همراه با دلشوره و ناراحتی عصبی بود اما در این مدت خواب بسیارخوب همراه با آرامش داشتم. در این 10 روز 1.300 کیلوگرم وزن کم کردم و آنچه که قرار بود از 4 الی 14 کیلو انجام شود محقق نشد اما واقعاٌ احساس خوبی داشتم و احساس آرامش در روح و جسم و روانم داشتم.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن