معده، مری و مشکلات گوارشیDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 105 Woman معده درد دوره 30 روزه بهبودی کامل
Document Number 135 Woman معده درد دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 136 Man انگل در معده دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 139 Woman سوزش معده دوره 5 روزه بهبودی کامل
Document Number 166 Woman درد سردل و بادگلو دوره 7 روزه بهبودی کامل
Document Number 167 Woman زخم معده دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 173 Woman مشکلات گوارشی دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 208 Woman درد معده دوره 60 روزه بهبودی کامل
Document Number 210 Woman مشکلات گوارشی دوره 6 ماهه بهبودی کامل
Document Number 224 Woman مشکلات گوارشی دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 235 Woman درد معده دوره 14 روزه بهبودی کامل
Document Number 203 Woman باد گلو دوره 10 روزه 90% بهبودی
Document Number 205 Woman مشکلات گوارشی دوره 5 روزه 90% بهبودی
Document Number 164 Woman نفخ معده دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 116 Man ناراحتی معده دوره 20 روزه %50 بهبودی
Document Number 117 Man نفخ وبادگلو دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 202 Woman مشکلات گوارشی دوره 10 روزه 50% بهبودی
Document Number 236 Woman درد معده دوره 10 روزه 50% بهبودی
Document Number 190 Woman مشکلات گوارشی دوره 10 روزه 30% بهبودی
Document Number 169 Woman گوارش دوره 10 روزه فرقی نکرده
Document Number 222 Woman مشکلات گوارشی دوره 20 روزه عدم بهبودی به علت توهم

گوش، حلق، بینی و چشمDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 103 Man گوش دوره ده روزه بهبودی کامل
Document Number 128 Man سیاهی دورچشم دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 132 Man لخته شدن خون داخل چشم دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 133 Man عفونت گوش وتب شدید دوره 3 روزه بهبودی کامل
Document Number 173 Woman گلودرد قدیمی دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 197 Woman فشار داخل چشم دوره 7 روزه بهبودی کامل
Document Number 226 Woman عفونت گوش دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 229 Woman کم شنوایی دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 103 Man سیاهی دور چشم و حساسیت آن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 190 Woman خلط گلو و سرفه دوره 10 روزه 70% بهبودی

Anemia

Cardiovascular

Blood PressureDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 101 Man فشار خون بالا تا 22 ادامه مصرف لازم است بهبودی کامل
Document Number 119 Man فشار خون بالا دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 172 Woman فشار خون بالا دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 192 Woman فشار خون بالا دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 193 Man فشار خون دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 199 Woman فشار خون بالا تا 22 دوره60 روزه بهبودی کامل
Document Number 102 Woman فشار خون پایین تا 6 یک دوره 20 روزه 50% بهبودی
Document Number 201 Woman فشار خون بالا دوره 10 روزه 50% بهبودی

سردرد، میگرن، سینوزیت و سرماخوردگیDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 103 Woman سردرد ناشی از کمخونی دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 119 Man سردرد دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 125 Man سرماخوردگی دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 129 Man سردرد دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 149 Woman سرماخوردگی دوره 3 روزه بهبودی کامل
Document Number 189 Woman سرما خوردگی و عفونت گلو دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 197 Woman سردردهای نبضی و سینوزیت دوره 7 روزه بهبودی کامل
Document Number 237 Woman سردرد های شدید دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 147 Woman سردرد دوره 10 روزه %90 بهبودی
Document Number 235 Woman سر درد های شدید دوره 14 روزه 80% بهبودی
Document Number 236 Woman سردرد های شدید دوره 10 روزه 80% بهبودی
Document Number 123 Woman سردرد دوره 20 روزه %70 بهبودی
Document Number 161 Woman سرگیجه های شدید دوره 22 روزه %70 بهبودی
Document Number 167 Woman سردردهای شدید دوره 20 روزه %70 بهبودی
Document Number 104 Woman سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 169 Woman سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 170 Woman سردرد مزمن روزانه دوره 60 روزه %50 بهبودی
Document Number 173 Woman سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 157 Woman سرگیجه و عدم تعادل دوره 10 روزه %40 بهبودی
Document Number 227 Woman سر درد دوره 40 روزه عدم بهبودی

زخم و سوختگیDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 113 Woman زخم جای بخیه دوره 15 روزه بهبودی کامل
Document Number 115 Man زخم عمیق دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 123 Woman زخم کف پا و ترک آن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 134 Woman زخم روی پوست و قرمزی آن دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 145 Woman زخم در پوست دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 166 Woman خونریزی زنان دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 179 Man زخم و خونریزی در روده دوره 2 روزه بهبودی کامل
Document Number 189 Woman جای سوختگی و زخم ناشی از نیش زنبور دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 196 Woman سوختگی قدیمی دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 199 Woman زخم اثنی عشر دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 221 Woman درمان سوختگی دوره 30 روزه بهبودی کامل
Document Number 223 Man زخم و سوختگی دوره 6 روزه بهبودی کامل
Document Number 121 Man زخم بستر دوره 30 روزه کاملا گوشت آورد و پر شد و وزن نیز بهتر شد.

روماتیسم مفصلی و غیره

Diabetes

حساسیت های پوستیDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 120 Woman تاول های روی پوست دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 145 Woman حساسیت های پوستی دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 154 Woman ورم و کهیر و خارش پوست دوره 40 روزه بهبودی کامل
Document Number 191 Woman لکه خشکی پوستی دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 218 Woman خارش پوست دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 106 Woman لکه های تیره رنگ دوره 14 روزه %70 بهبودی
Document Number 155 Woman جوش صورت دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 195 Woman تاول زدن دوره 20 روزه 70% بهبودی
Document Number 177 Woman حساسیت به گرده گل دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 169 Woman خارش اطراف کبد و معده دوره 10 روزه کمی فرق کرده

چاقی و لاغریDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 122 Baby کمبود وزن دوره 20 روزه وزن بهتر شد
Document Number 119 Man اضافه وزن دوره 10 روزه 10 الی 12 کیلو کاهش
Document Number 131 Woman اضافه وزن دوره 30 روزه 10 کیلو کاهش وزن
Document Number 237 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 10 کیلو کاهش وزن
Document Number 129 Man اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 8 کیلو وزن
Document Number 201 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 8 کیلو کاهش وزن
Document Number 172 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 7 کیلو وزن
Document Number 176 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 7 کیلو وزن
Document Number 233 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 7 کیلو کاهش وزن
Document Number 219 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 6 کیلو کاهش وزن
Document Number 180 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 5.8 کیلو کاهش وزن
Document Number 215 Woman اضافه وزن دوره 20 روزه 5.8 کیلو کاهش وزن
Document Number 162 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5.2 کیلو وزن
Document Number 138 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
Document Number 150 Woman اضافه وزن دوره 20 روزه کاهش 5 کیلو وزن
Document Number 160 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
Document Number 178 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
Document Number 173 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
Document Number 168 Man اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
Document Number 205 Woman اضافه وزن دوره 5 روزه 5 کیلو کاهش وزن
Document Number 217 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 5 کیلو کاهش وزن
Document Number 230 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 5 کیلو کاهش وزن
Document Number 191 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 4.6 کیلو کاهش وزن
Document Number 163 Woman اضافه وزن دوره 15 روزه کاهش 4.5 کیلو وزن
Document Number 137 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
Document Number 147 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
Document Number 155 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
Document Number 159 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
Document Number 198 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 4 کیلو کاهش وزن
Document Number 216 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 4 کیلو کاهش وزن
Document Number 202 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 3.5 کیلو کاهش وزن
Document Number 207 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 3.5 کیلو کاهش وزن
Document Number 141 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 3 کیلو کاهش وزن
Document Number 204 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 3 کیلو کاهش وزن
Document Number 194 Man اضافه وزن دوره 10 روزه 2 کیلو کاهش وزن
Document Number 225 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 2 کیلو کاهش وزن
Document Number 139 Woman اضافه وزن دوره 5 روزه 1 تا 2 کیلو کاهش وزن
Document Number 177 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 1.5 کیلو وزن اضافه شد
Document Number 224 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 1.3 کیلو کاهش وزن
Document Number 220 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو کاهش وزن
Document Number 234 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو کاهش وزن
Document Number 175 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 1 کیلو وزن
Document Number 158 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو اضافه کردند
Document Number 148 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه به علت عدم مراعات فقط 1 کیلو کم کردم
Document Number 210 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی
Document Number 214 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی
Document Number 231 Woman اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی

بیماری های مردان و ناباروری

بیماری های زنان

اعصاب و روان، مشکلات مغزی و ام اسDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 115 Man خستگی و بی حوصلگی دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 118 Man عدم تعادل دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 122 Baby عدم تحرک کافی دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 146 Woman اعتیاد به سیگار دوره دو ماهه بهبودی کامل
Document Number 191 Woman عدم آرامش اعصاب دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 199 Woman فشار عصبی و استرس دوره 60 روزه بهبودی کامل
Document Number 218 Woman اگزما و حساسیت پوستی دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 224 Woman اعصاب و روان دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 229 Man ناراحتی اعصاب دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 211 Woman ام اس دوره 10 روزه 90% بهبودی
Document Number 203 Woman اعصاب و روان دوره 10 روزه 90% بهبودی
Document Number 111 Woman ام اس دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 123 Woman روحیه آشفته دوره 20 روزه %70 بهبودی
Document Number 155 Woman کمخوابی دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 103 Woman لرزش دست دوره 20 روزه %50 بهبودی
Document Number 104 Woman ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 108 Woman ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 110 Woman ام اس دوره ده روزه %50 بهبودی
Document Number 116 Man اعصاب دوره 20 روزه %50 بهبودی
Document Number 121 Man فلج تمامی اعضای بدن دوره 30 روزه %50 بهبودی
Document Number 136 Man ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 137 Woman سردردهای عصبی دوره ده روزه %50 بهبودی
Document Number 152 Woman ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 157 Woman تیک عصبی دوره 10 روزه %40 بهبودی
Document Number 143 Woman ام اس دوره طولانی %30 بهبودی
Document Number 144 Woman ام اس دوره 10 روزه %30 بهبودی
Document Number 217 Woman افسردگی خیلی شدید دوره 10 روزه 30% بهبودی
Document Number 109 Woman ام اس عدم مصرف به سفارش دکتر عدم بهبودی

اثنی عشر و مشکلات روده ای

آرتروز مفصلی و درد پاDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 131 Woman دردپای شدید و ضعف دوره 30 روزه بهبودی کامل
Document Number 135 Man دردپا و زانو دوره 20 روزه بهبودی کامل
Document Number 172 Woman دردپا دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 175 Woman آرتروز مفاصل دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 199 Woman درد استخوان دوره 60 روزه بهبودی کامل
Document Number 165 Woman دردمفاصل دوره 7 روزه %70 بهبودی
Document Number 188 Woman رگ به رگ شدن پاها دوره 10 روزه 70% بهبودی
Document Number 213 Woman آرتروز دوره دوره 10 روزه عدم بهبودی

اکوسیستم بدن و تنظیم آنDocument IDGenderشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
Document Number 119 Man تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 129 Man تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 138 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 141 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 159 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 162 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 172 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 180 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 191 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 198 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 199 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 205 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 223 Man تنظیم اکوسیستم بدن دوره 3 روزه بهبودی کامل
Document Number 230 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 233 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 237 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 216 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 219 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
Document Number 137 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
Document Number 148 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
Document Number 150 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 20 روزه بهبودی نسبی
Document Number 152 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
Document Number 163 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 15 روزه بهبودی نسبی
Document Number 201 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 90% بهبودی
Document Number 207 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 80% بهبودی
Document Number 204 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 80% بهبودی
Document Number 111 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 147 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 153 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 155 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 175 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 164 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 168 Man تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 178 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 173 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
Document Number 224 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 70% بهبودی
Document Number 225 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 70% بهبودی
Document Number 104 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 108 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 110 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 116 Man تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 136 Man تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 166 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 176 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 177 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
Document Number 172 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 15 روزه %50 بهبودی
Document Number 194 Man تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
Document Number 190 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
Document Number 217 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
Document Number 220 Woman تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 30% بهبودی

Contact Us

Main Office: Between 11'th & 13'th Alley, Mohammad Amin Blvd, Qom, IRAN

Phone: (+98)2532930344 - (+98)9127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن