آدرس دفتر ایران: قم - بلوار امین - بین کوچه 11 و 13 - شفاسنتر
تلفن دفتر ایران: 025-32930344
موبایل ایران: 09124553030-09127553030
تلفن دفتر مرکزی (بیروت-لبنان): 70094320-70005499
تلفن دفتر أربیل-عراق: 7501655035
ایمیل: info@shefacenter.ir

رابطہ

ارتباطی طریقے

دفتر قم کاپتہ:ایران - قم - بلوار محمد امین-بین کوچه 11و13
رابطہ نمبر: 00982532930344 - 00989127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن