دانشکده طب سنتی در همه دانشگاه های پزشکی تيپ يک تاسيس می شود

زمرے: اخبار مرکز تخصصی درمانی بر پایه علوم قرآنی

رای دیجیئے

آپ مہمان کے عنوان سے اپنی رای ارسال کررہے ہیں

ارتباطی طریقے

دفتر قم کاپتہ:ایران - قم - بلوار محمد امین-بین کوچه 11و13
رابطہ نمبر: 00982532930344 - 00989127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن