ضربان بالای قلب + اختلال در روند عملکرد کلیه ها و معده +تنفس سخت +بالارفتن خلط بلغم +بالارفتن خلط دموی +سردرد در پشت سر بالاخص در صبح هنگام +خواب رفتگی دست و پا +خونریزی بینی +تهوع و استفراغ +تغییر ناگهانی رنگ پوست و دندان و لثه ها و لب ها +خونریزی لثه ها +بروز جوشهای با چرک سرخ رنگ و…..

چرا فشارخون شکل گرفته است