روغن مار - شفاسنتر

روغن مار و ضماد آن بر بدن بر مبنای طب اسلامی

?س ۱۱۰۴از مقام معظم رهبری : آیا روغن مار نجس است؟(روغن ماری که به منظور جلوگیری از ریزش مو، به مو مالیده می‌شود)

✅ج:پاک است ولی خوردن آن جایز نیست

? @resale_rahbar