شیربرنج - شفاسنتر

چاق شدن را کمک شیربرنج به روش طب سنتی

???به افراد #لاغری که علایم #خشکی مزاج دارند و به دنبال افزایش #وزن و شادابی #پوست هستند، توصیه می شود #شیربرنج را در برنامه غذایی خود قرار دهند.

@soroshesalamati