کودکان ادرار - شفاسنتر

ادرار و شب ادراری کودکان با نگاهی به طب سنتی درمانش کنیم

بنده جهت شب ادراری کودکان روغن مالی با روغن سیاهدانه زیر شکم هر صبح و شب تا کلیه ها و بادکش زیر شکم و کلیه ها رو یک شب درمیان توصیه میکنم

در اوایل غروب خوردن مایعات و سردی ها رو پرهیز کنید(استائد علی مهربانی )

ادرار و شب ادراری کودکان را با نگاهی به طب سنتی درمان کنیم

نویسنده: استاد  علی مهربانی 
بنده جهت شب ادراری کودکان روغن مالی با روغن سیاهدانه زیر شکم هر صبح و شب تا کلیه ها و بادکش زیر شکم و کلیه ها رو یک شب درمیان توصیه میکنم
در اوایل غروب خوردن مایعات و سردی ها رو پرهیز کنید( دکتر علی مهربانی
 
پس همان کندر زیر زبان نگه دارد و اطراف مثانه و بیضه بچه با روغن حیوانی یا کنجد چرب شود
[توصیه تکم?

عفونت ادراری در کودک ۴ماهه با نگاهی به طب سنتی عاملش چیه؟

سوال

عفونت ادراری در کودک ۴ماهه عاملش چیه؟

جواب

??برای عفونت ادراری سوال طرح میشود 

أیا کودک وقتی متولد شد زردی داشته /// درجه اش چند بوده 

أیا مادر دارای طبع صفراویست 

أیا روده کودک دارای یبوست است

أیا مادر گوشت زیاد میخورد

???راهکارفوری 

اگر کودک شیر مادر میخورد پس از کانال مادر عفونت دفع شود ؛:؛:

عسلاب به مادر 

أب سیب خانگی به م?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن