امپرازول - شفاسنتر

قرص امپرازول محاسن و معایب آن بر مبنای طب سنتی برای گوارش و زخم معده

?? خطرات امپرازول??

??دکتر حسن اکبری??

?✍امپرازول دارویی است که برای انواع ناراحتی های گوارشی و از جمله زخم معده تجویز می شود، تنها و یا همراه رانیتیدین، فاموتیدین، سایمیتیدین، بیسموت و یا کوآموکسی کلاو.

?✍پس لازم است اولا بدانیم? امپرازول برای سلول ها چه کاری انجام می دهد و برای چه تجویز می شود و عوارض جانبی آن چ?