خون سفید - شفاسنتر

رحم و خونریزی سفید رحم و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

?????بسم الله الرحمن الرحیم?

?موضوع تدریس: بیماری زنان از دیدگاه طب سنتی و اسلامی

?مدرس:استاد خطیری

۱_زیادی خون قاعدگی رقیق وشفاف:

? ۲_ زیادآمدن خون سفید و کم رنگ

✅اگر خون رقیق وکم مایه است و درعین خونریزی زیاد وشفاف است ، نیاز به خون گیری ندارد بلکه سایر درمان درمانهای مذکور را به کاربرید .

?علامت آن ضعف بدن ، زردی و?