لاغر سازی پاها - شفاسنتر

ساق پاها و کاهش دردش بر مبنای طب سنتی

✅آیا میدانید علت بیش از ۷۰ درصد درد در ناحیه ی ساق پا اضافه وزن می باشد?
?مصرف سبزیجات و پرهیز از مصرف غذاهای چرب به خصوص در شب یکی از بهترین راههای لاغری می باشد.?

@sinohehsamdaliri