پای سرد - شفاسنتر

دست و پاهای سرد و علل یابی بر مبنای طب سنتی

??????❗️اگر دست ها و پاهای شما همواره سرد هستند ممکن ست با مشکل سطح پایین آهن در بدن تان مواجه باشید.

?گوشت قرمز
?ماهی
?تخم مرغ
?سبزیجات برگدار
?غلات
?شیر و مکمل‌ های آهن استفاده کنید.


@giahdarooieshafa
@drzohoor_matab