تنباکو - شفاسنتر

تنباکوهای معطر و سرطان زایی آنها بر مبنای طب سنتی

سرب در تنباکوهای معطر/سرطان‌زا بودن این تنباکوها قطعی است

 رئیس مرکز سلامت محیط و کار:

?براساس آمار و تحقیقات صورت گرفته، در تنباکوهای معطر تا ۵۰ برابر حد مجاز سرب پیدا شده و برهمین اساس این تنباکوها قطعا سرطان‌زا هستند.

?کیفیت تنباکوهای قلیان بسیار پایین است و آب موجود در قلیان نمی‌تواند مواد مضر را در خود حل کند.

?”بنز?

دخانیات و تنباکوی معطر و مضرات آن با نگاهی به طب سنتی

⛔️پشت پرده ساخت تنباکو های معطر قلیان فاش شد⛔️

?از سوی عضو هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران

پشت پرده ساخت تنباکو های معطر قلیان فاش شد

?عضو هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران پشت پرده نحوه ساخت تنباکوهای معطر قلیان را فاش کرد.

?به گزارش جام جم آنلاین به نقل از فارس، محمد اسماعیل افشار عضو هیأت مدیر