• همایش ها
 • گزارش کامل کارگاه آموزشی تخصصی عسل درمانی-تبریز

گزارش کامل کارگاه آموزشی تخصصی عسل درمانی-تبریز

دسته بندی: همایش ها

تبریز - زمستان 1391

موضوعات مطرح شده:
 • عملکرد و بازدهی کارگاه آموزشی تخصصی عسل درمانی
 • مشکلات دهان، دندان، لثه و لوزه ها و درمان آن
 • مصرف عسل و آب در 48 ساعت و فوائد آن
کارگاه آموزشی تخصصی عسل درمانی
تبریز
گزارش صوتی کامل از سخنرانی ها و پرسش و پاسخ های همایش:
 • جامعة علوم القرآن للشفاء
 • جامعة علوم القرآن للشفاء
 • جامعة علوم القرآن للشفاء
 • جامعة علوم القرآن للشفاء
 • جامعة علوم القرآن للشفاء
 • جامعة علوم القرآن للشفاء

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

 • دانشنامه شفاسنتر
 • فروشگاه عسل حکیم
 • جامعة علوم القرآن