درمان لاغری با عسل

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

از جمله عوامل لاغری پر‌کاری تیروئید، عوامل ارثی و عادت غذایی ثابت در یک جامعه، عدم جذب مناسب غذا در معده و یا وجود انگل‌های گوناگون است. در ‌هر ‌حال از عوامل مهم لاغری  نیز نگاه نادرست انسان به خوراک مصرفی‌اش است. برای درمان لاغری از عسل و سایر فرآورده‌های ارگانیک زنبور عسل کوهی استفاده می‌‌شود. بدین ترتیب که بیست روز اول صبح و شب یک قاشق مرباخوری مخلوط عسل با پنج درصد بره‌موم (ترکیب حکیم D) در‌ حالت ناشتا استفاده می‌شود. سایر خوراک خود را بدون تغییر ادامه می‌دهیم.

دو حالت ممکن است به ‌وجود آید:
الف. افزایش وزن نشان‌دهندة وجود عامل انگلی در دستگاه گوارش است که دلیل لاغری است. بنابراین باید تا سه ماه هر صبح و شب یک قاشق مرباخوری مخلوط عسل با پنج درصد بره‌موم (ترکیب حکیم D) استفاده شود.
ب. ثابت ‌ماندن وزن نشان‌دهندة کم‌خونی است که علت لاغری است. کم‌خونی سبب کم‌اشتهایی و جذب‌ نشدن مطلوب غذا در دستگاه گوارش می‌شود.
در موارد الف و ب از برنامه‌های زیر پیروی کنید:
- هر روز صبح و شب ناشتا یک قاشق غذاخوری عسل همراه رویال ژله (ترکیب حکیم G)
- صبح تا ظهر و ظهر تا شب یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با یک لیوان آب (با معده خالی‌.
این برنامه را تا بیست روز ادامه دهید. پس‌ از این دوره به مدت سه ماه از برنامة زیر پیروی کنید:
- صبح یک قاشق غذاخوری مخلوط عسل با پنج درصد رویال ژله (ترکیب حکیم G)
- صبح تا ظهر یک قاشق غذاخوری گرده گل همراه با یک لیوان آب
- شب یک قاشق غذاخوری عسل با معده خالی.
در مدت سه ماه وزن شما افزایش می‌یابد. با توجه به تفاوت‌های فردی این برنامه را تا رسیدن به وزن مطلوب ادامه دهید.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن