تأثیر عسل بر گوش

دسته بندی: مقالات و پژوهش ها

با چکاندن پنج تا ده قطره عسل داخل گوش و ثابت نگه ‌داشتن گوش به سمت بالا پس ‌از ده ‌دقیقه عسل از مجرای خارجی گوش به داخل آن نفوذ می‌کند. قطره با در‌ بر ‌گرفتن عروق و اعضای داخلی گوش شروع به شستشوی آن می‌کند.

سپس گوش را به مدت ده ‌دقیقه وارونه نگه می‌داریم تا عسل آمیخته با جرم‌های زائد از داخل گوش به بیرون هدایت شود. برای شستشوی کامل گوش این کار را سه‌بار تکرار می‌کنیم. شستشوی کامل گوش در سه نوبت متوالی یک ساعت زمان نیاز دارد.
عسل نه‌تنها گوش را تقویت می‌کند بلکه در‌صورت وجود جرم، عفونت خارجی، تنش‌های غیرارادی، صداهای خاص و حتی حساسیت‌های گوش به مرور زمان همه این مشکلات را درمان ‌می‌نماید.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن