پرونده شماره 138
  • نام: محمدی زاده
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

با اتمام دوره عسل درمانی حالم خوب نبود و اعصابم به هم ریخته بود ، دفعات خوردن آب نیز کمتر شده بود وزنم نیز خیلی کم نشد و در این دوره ده روزه فقط 5 کیلوگرم وزن کم کرده ام.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن