پرونده شماره 140
  • نام: محمدحسین
  • جنسیت: مرد

شرح علائم مشخصه بیماری

خونریزی راست روده (در اثر مصرف شیر به همراه زنجبیل و مسهل شدن آن)

تشخیص بیماری توسط پزشک

خونریزی راست روده

نتایج حاصل شده

طی یک دوره درمان 40 روزه تا 90 درصد بهبودی حاصل شد و مابقی درمان را با پرهیز غذایی حاصل گردید.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن