پرونده شماره 148
  • نام: رضایی
  • جنسیت: زن

شرح علائم مشخصه بیماری

اضافه وزن

تشخیص بیماری توسط پزشک

اضافه وزن

نتایج حاصل شده

کاهش یک کیلو گرم وزن در مدت ده روز به علت عدم مراعات مصرف به تنهایی عسل

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن